Месни одбори

MO: Оџаци
Адреса:
Кнез Михајлова 23
Пријем грађана:
Сваког радног дана у периоду од 09 - 16 часова